[[f9.heart]] [[f9.heart]]
[[f9.lying]] [[f9.lying]]
[[f9.pizza]] [[f9.pizza]]
[[f9.rain]] [[f9.rain]]
[[f9.rosedown]] [[f9.rosedown]]
[[f9.shutmouth]] [[f9.shutmouth]]
[[f9.silly]] [[f9.silly]]
[[f9.sleepy]] [[f9.sleepy]]
[[f9.tongue1]] [[f9.tongue1]]
[[f9.party]] [[f9.party]]
[[f9.ring]] [[f9.ring]]
[[f9.wine]] [[f9.wine]]
[[f9.heartbreak]] [[f9.heartbreak]]
[[f9.neutral]] [[f9.neutral]]
[[f9.plate]] [[f9.plate]]
[[f9.rainbow]] [[f9.rainbow]]
[[f9.rose]] [[f9.rose]]
[[f9.shock]] [[f9.shock]]
[[f9.shy]] [[f9.shy]]
[[f9.skull]] [[f9.skull]]
[[f9.stary]] [[f9.stary]]
[[f9.thumbsdown]] [[f9.thumbsdown]]
[[f9.sunrise]] [[f9.sunrise]]
[[f9.teddy]] [[f9.teddy]]
[[f9.rofl]] [[f9.rofl]]
[[f9.adore]] [[f9.adore]]
[[f9.angry]] [[f9.angry]]
[[f9.bowl]] [[f9.bowl]]
[[f9.cake]] [[f9.cake]]
[[f9.clap]] [[f9.clap]]
[[f9.confused]] [[f9.confused]]
[[f9.devilface]] [[f9.devilface]]
[[f9.ghost]] [[f9.ghost]]
[[f9.kiss]] [[f9.kiss]]
[[f9.baloons]] [[f9.baloons]]
[[f9.billiard]] [[f9.billiard]]
[[f9.cakepiece]] [[f9.cakepiece]]
[[f9.angel]] [[f9.angel]]
[[f9.bomb]] [[f9.bomb]]
[[f9.brb]] [[f9.brb]]
[[f9.coffee]] [[f9.coffee]]
[[f9.curllip]] [[f9.curllip]]
[[f9.doctor]] [[f9.doctor]]
[[f9.inlove]] [[f9.inlove]]
[[f9.laugh]] [[f9.laugh]]
[[f9.candle]] [[f9.candle]]
[[f9.fastfood]] [[f9.fastfood]]
[[f9.gift]] [[f9.gift]]
- KLIKNI ZDE PRO VÍCE NOVÝCH SMAJLÍKU -

Po zkopírování můžete vložit smajlíky do Facebook chatu pomocí zkratky CTRL + V

Vítejte

Dnešním dnem spouštíme nový webový portál www.facebooksmajlici.cz jak z názvu vyplívá, najdete zde smajlíky, kteøí jsou na facebooku. Ale pozor! Tím obsah nekonèí! Mùžete se tìšit na nejnovìjší informace o facebooku, dozvíte se co nás èeká v budoucnosti, dozvíte se jak facebook vypadal v minulosti..

Facebook film

Každá doba má své vizionáøe, kteøí za sebou ve stopách své geniality zanechají pozmìnìný svìt – ale málokdy k tomu dojde bez boje o to, co se pøesnì událo, a kdo byl pøítomen okamžiku zrození zmìn. Ve filmu The Social Network divákùm režisér David Fincher a scenárista Aaron Sorkin umožòují..

Úvod do her na FB

Hry na Facebook? Je jich stovky možná i tisíce! Hry jako Farmville a MafiaWars ovládli miliony lidí a to i ty, kteøí obyèejné hry na PC nehrají. Pro pøíklad mohu uvést i naši uèitelku. Tak pøesne o tomhle fenomenu je tu tahle sekce. Postupne tu budeme pøedstavovat jednotlivé hry od tìch známých po..

Nový update facebook aplikace pro Android

Je to jen pár dnù co se na android marketu objevil ke stažení nový update této aplikace. Takže jaké pøinaší zmìny? Zmìny kromì nìkolika oprav bugù, se projeví pøedevším v zobrazování novinek. Hlavní nevýhoda pùvodní aplikace nebylo možnost vybrat si zobrazení pøíspìvkù podle nejnovìjších, fotek..

Mark Zuckerberg zakladatel nejvìtší socíální sítì

Mark Elliot Zuckerberg se narodil 14. kvìtna 1984 v Dobbs Ferry, New York, USA. Mark je programátor a podnikatel na internetu. Na Harvardovì univerzitì za pomocí svých kolegù založil již všem dobøe známý facebook. Nyní celému facebooku šéfuje. V roce 2010 byl vyhlášen osobnostní roku èasopisem..

« Previous 1 2 3 4 5 6 Next »